dwa ladunki różnoimienne

image Indeks       image MPa Europy       image Pup Tarnow       image BMKA rajdy       image PUVA Kraków       image pub Tavern       

Podobne

Terra Incognita

Temat: Praca - kiedy znak "minus", a kiedy znak "plu
Tak, tak. Czyli zasadniczo można wysunąc taki wniosek: Przy oddalaniu ładunku próbnego q od Q dana siła wykonuje pracę zawsze dodatnią. Jeśli ładunki są jednoimienne tą siłą jest siła pola. Jeśli jednak ładunkiróżnoimienne to siłą tą bedzie siła zewnętrzna. Można tak to rozumieć?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7366Temat: elektron i natężenie
Zad 1. Wystarczy rozpatrzyć energie: Stąd łatwo wyliczyc można r. Zad 2. Jak rozrysujesz sobie natężenia pola el. w obu przypadkach - można łatwo zauważyć, że dla ładunków różnoimiennych pomiędzy tym ładunkami pole się nie wyzeruje, natomiast dla jednoimiennych pole wyzeruje się właśnie między nimi.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=4207


Temat: elektron i natężenie
a. trzeba obliczyć w jakiej odległości od ładunku wypadkowe natężenie= i mamy tu ładunki różnoimienne i o roznych wartosciach - czyli po prostu przyjmujemy ze E1=E2? i uwzgledniamy minus b. taka sama sytuacja ale obliczamy sile wypadkowa dzialajaca na ladunek probny midzy ladunkami. przy siłach minusów nie uwzzględniamy?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=4207


Temat: [ Średnia] Jak naładowanie kondensatora wpłynie na wys. poz.
Okładki kondensatora płaskiego naładowano ładunkami róznoimiennymi, drugi identyczny kondensator naładowano ładunkami jednoimiennymi, zaś trzeci nie został naładowany. Następnie kondensatory zanurzono minimalnie w ciekłym dielektryku. W którym przypadku wysokość warstwy cieczy między...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7050


Temat: Dwa ładunki i trzeci pomiędzy nimi; równowaga ładunku.
Zad 1 Dwa ładunki Q1= 4C i Q2= 2C znajdują sie w powietrzu w odległości 2m. Z jaką siłą elektryczną działają one na trzeci ładunek q= 1C umieszczony w połowie między nimi ? Rozważ przypadki kiedy ładunkiróżnoimienne oarz kiedy ładunki są jednoimienne. Zad 2 ładunek o wartości Q1= 1C znajduje się w odległości R- 3m od ładunku Q2 = 4C. Gdzie należy umieścić trzeci ładunek q , by był w równowadze? Łaunki Q1 i Q2 nie mogą się przesuwać pod wpływem istniejących już sił elektrycznych. w pierwszym myśle że trzeba użyć...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=7832


Temat: natężenie pola elektrostatycznego
Zad.1 W odległości 12cm od siebie umieszczono dwie kulki o ładunkach 4C i 16C. Odpowiedz, czy istnieje taki punkt, w którym natężenie pola elektrostatycznego jest równe 0. Jeśli istnieje, oblicz jego odległość od ładunku 4C. Tu równanie wygląda tak: Zad.2 Dwa ładunki różnoimienne o wartościach 81C i -9C znajdują się w odległości 10cm od siebie. Czy istnieje taki punkt, w którym natężenie pola elektrostatycznego jest równe 0? Jeśli tak, to oblicz odległość tego punktu od ładunku dodatniego. Równanie: Zad.3 W pobliżu ładunku o wartości -3C w odległości 13cm umieszczono ładunek dodatni o nieznanej wartości. Natężenie pola elektrostatycznego w połowie odległości między tymi ładunkami wynosi . Oblicz wartość drugiego ładunku. Odpowiedz, czy istnieje taki punkt, w którym natężenie pola elektrostatycznego jest równe 0. Jeśli istnieje, oblicz jego odległość od ładunku dodatniego. Równanie: I nie wiem skąd mam wiedzieć jak zapisać ten drugi nawias. Oraz drugie pytanie. Z zasady superpozycji mam: I potem w takim przykładzie: po obu stronach równania mam znaki dodanie. Dlaczego po przeniesieniu na drugą stronę równania nie mam minusa? Jest to w jakiś sposób związane z wartością ładunku? I uzależnione od treści zadania?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=21327


Temat: [ Średnia] Praca rozsunięcia 2 naelektryzowanych kul
Może, gdy ładunkiróżnoimienne. Zaś co do pytania- gdyby było , to ponieważ d r wykonana praca byłaby ujemna- a pytanie brzmi jasno- jaką pracę należy wykonać, aby rozsunąć ładunki- zatem my mamy wykonać tę pracę, a nie układ. Dlatego W 0, a z tego wynika, że ładunki muszą być różnoimienne (rozsuwając je przeciwdziałamy sile kulombowskiego przyciągania).
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=2656


Temat: [ Średnia] Energia dipola w polu
Ze wzoru na energię potencjalną (E=k q1q2/r) stwierdzam, że dla ładunków jednoimiennych ta energia jest większa od energii w przypadku ładunków różnoimiennych, czyli jest mniejsza dla dipola ustawionego tak: +|------------ --------|-...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=19719


Temat: Siła przyciągania okładek kondensatora
Chodziło mi o siłę oddziaływania kondensatora z "zadań". Dochodzę do wniosku, że gdy kondensator jest odłączony, to zaniedbując zmianę ładunku, to te okładki będą się przyciągać, tak jak dwa ładunki różnoimienne. Zastanawiam się jak to jest, gdy kondensator jest podłączony do baterii. Wtedy niby znowu są takie same ładunki i niby też tak powinno być, ale nie jest. Dlaczego?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=4876


Temat: Pole jednorodne
Wiadomo, że w momencie, gdy elektron wkroczy w zasięg pora jednorodnego, to działa na niego stała siła, której wektor jest prostopadły do , i którą obliczy się z iloczynu wartości ładunku ... biegną one zawsze od czegoś, co naładowane jest dodatnio, do czegoś, co naładowane jest ujemnie. Elektron jest ujemny - jak oddziałują ze sobą ciała naładowane jednoimiennie, a jak różnoimiennie?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=5016


Temat: siła działająca na ładunki punktowe
Dwa różnoimienne ładunki punktowe o wartości 1C każdy, znajdujące się w ośrodku o stałej dielektrycznej 2, umieszczone w odległości 1m od siebie przyciągają się z siłą równą?? zad2. Dwa punktowe ładunki elektryczne znajdujące się w odległości 0,8 działają na siebie siłą 25N. Zbliżenie ładunków na odległość 0,4m spowoduje zwiększenie siły o?? bardzo proszę o pomoc!
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=9544


Temat: Kierunek przepływu różnoimiennych ładunków
...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=16917


Temat: [wyzsza] nieskonczenie dlugie przewodniki V, E
Dwa nieskonczenie dlugie przewodniki naladowane sa roznoimiennymi ladunkami o jednakowej gestosci liniowej. Okreslic potencjal i natezenie w punkcie lezacym w odlegloscxi r1 i r2 lezacym od tych przewodnikow. Moj rysunek: http://img149.imageshack....beztytuulkt.png...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=14370


Temat: [ Średnia] ładunek kondensatora
Kondensator o pojemności c1=4uF naładowano do różnicy potencjałów U1=10V Jaki ładunek będzie na okładkach kondensatora jeżeli dołączyć do niego równolegle drugi kondensator o c2=6uF naładowanego do różnicy potencjałów U2=20V. Połączone okładki kondensatora mają ładunki różnoimienne.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=16809


Temat: Oblicz wartość siły działającej na ładunek
Dla przejrzystości przyjmijmy: - pierwszy ładunek o wartości - drugi ładunek o wartości - ładunek między ładunkami A i B o wartości Główny problem polega na wyznaczeniu wypadkowej siły działającej na C, który zgodnie z treścią zadania 'wchodzi w korelację' zarówno z A, jak i z B. Wyznaczamy więc wartości oddziaływań dla dwóch przypadków po kolei: ...dla A-C Są to ładunki jednoimienne (oba są dodatnie), więc będą się odpychały - na rysunku można zaznaczyć wektor tej siły 'wychodzący' z punktu C i o zwrocie przeciwnym do A ...dla B-C Są to ładunki różnoimienne...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=4503


Temat: [ Średnia] zasada superpozycji
cześć zadania z półki tych prostych i prostszych, ale niestety mam kłopot... w podręczniku na temat superpozycji nic nie ma, w zbiorze jedynie odpowiedź. proszę także o wskazówki teoretyczne. "Ładunek ujemny znajduje się w odległości x od dodatniego. gdzie znajduje się punkt, gdzie E=0" "dodatni ładunek znajduje się w odległości x od dodatniego ładunku Q_2. gdzie znajduje się punkt, gdzie E=0" tutaj moje pytanie: w drugim przykładzie taki punkt będzie między ładunkami; w pierwszym poza ładunkami (nie pomiędzy), dlaczego, skąd to? w grawitacji było tak, że punkt gdzie natężenie pola równe zero był między punktami, tu jest na odwrót (przyp. ładunków różnoimiennych) "dwa ładunki różnoimienne odległe są od siebie o x. Oblicz wartość natężenia pola w punkcie leżącym na symetralnej odcinka łączącego ładunki i...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=3467


Temat: [ Gimnazjum] Ładunki, siły elektryczne
1. Gdy swobodna cząstka obdarzona ładunkiem q zostanie umieszczona w polu elektrostatycznym wytworzonym przez nieruchome ładunki różnoimienne, to poruszać się będzie po torze zbliżonym do linii: 2. Jaką pracę wykonają siły elektryczne nad cząstką naładowaną ładunkiem 10 mC przesuwając ją między dwoma punktami pola, między którymi panuje napięcie 220 V ? 3. Ciało A posiadające 12 nadmiarowych elektronów zetknięto z ciałem B posiadającym 4 jony dodatnie, z których każdy miał po jednym ładunku elementarnym. Jaki jest nadmiarowy ładunek układu tych ciał wyrażony w liczbie ładunków elementarnych ?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=6148


Temat: Biegun północny Ziemi (geogr. i magnet.)
elektrycznych, bieguny magnetyczne jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają. Wynika stąd na pozór paradoksalny wniosek - skoro igła ustawia się swym biegunem północnym na północ, to w rejonie północnego bieguna geograficznego...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=20858


Temat: Fala e-m
Witajcie! Czym różni się (może fazą?) fala e-m wytworzona przez ładunek dodatni od wytworzonej przez ładunkek ujemny? Jak zachowywać się bedą różnoimienne ładunki pod wpływem identycznej fali? Możemy wyobrazić sobie dwa odseparowane, tej samej długości układy. W jednym źródłem drgań jest ładunek dodatni, a w drugim ładunek ujemny. Oba ładunki rozpoczynają drgania od ruchu w górę. Na końcu układu ładunki są zamienione....
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=2569


Temat: napięcie,natężenie,potencjał,ładunek
To w takim razie jeszcze 3 rozwiążę. Zauważ, że dipol składa się z dwóch różnoimiennych ładunków. Duża płyta wytwarza pole jednorodne, a energia zależy od natężenia w sposób następujący: Pole jest jednorodne, więc: gdzie x to odległość od płyty ładunku. Bardziej oddalony ładunek, ma większą energię potencjalną, ale dipol składa się z dwóch takich ładunków (różnoimiennych). Ponieważ mają różne znaki, zatem suma energii pochodzących od każdego z ładunków dipoli może być np. - w sytuacji gdy są one ustawione równolegle do płaszczyzny. Może być także różna od zera - gdy nie są równolegle....
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=5444


Temat: Oddziaływania cząstek elementarnych
Witam! Jestem w liceum i mielismy nie tak dawno na fizyce elektrostatykę. Było oczywiście że ładunki jednoimienne się odpychają a róznoimienne przyciągają. Moje pytanie brzmi jak to sie tak naprawdę dzieje? Skąd ładunek np. dodatni wie że ten 2 też jest dodatni i że ma sie oddalać od niego ? Są jakieś 'magiczne' cząstki tworzące pole lektromagnetyczne czy jak ? (przepraszam jeżeli...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=17860


Temat: Jak w prosto odroznic w tranzystorze E od C w tranzystorze?
Dodam jeszce ze zloncze N jest to złącze w którym prąd przewodzą elektrony [ładunki ujemne] , a w złączu P dziury [ czyli dodatni ładunek] . Dlatego jeżeli w tranzystorze N-P-N do bazy [P] dołączymy + płynie prad od kolektora /emitera , ponieważ ładunki różnoimienne się przyciągają ps:dlatego stwierdzenie że .. prąd płynie z + do - jest błedne , bo jest...
Źródło: edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6202


Temat: TEŚCIOWA ZWANA MAMĄ
... nie synową. To z praw fizyki: ładunki różnoimienne przyciągają się. Te jednoimienne odpychają się i to powoduje konflikty. I właśnie stąd tyle złośliwych kawałów na temat teściwowych. Ja tego nie potwierdzam....
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=4178


Temat: Czy magnesy neodymowe mogą zmniejszyć zużycie paliwa ?
ładunki różnoimienne się przyciągają , więc łatwiej dochodzi do jego zmieszania z paliwem. Ważne jest odpowiednie zachowanie biegunowości w magnesowaniu. Pozdrawiam i zachęcam do eksperymentowania. Koszty niewielkie i może za gaz...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=28166


Temat: Złote teksty nauczycieli
*myśli* No w gimn. sporo tego było. technika: Pan: Oni dostali piątki bo pokazali piersi. Fizyka: Pytanka z ładunków jedno i różnoimiennych. Pan: No jak jest elektron i proton to...*chwila ciszy*...
Źródło: zgromadzenie.nightwood.net/showthread.php?t=2393


Temat: Polaryzacja
... umiejscowionych ładunków różnoimiennych i np.mężczyźni powinni mieć prawą rękę o ładunku dodatnim, a lewą o ładunku ujemnym, a u kobiet powinno być odwrotnie...
Źródło: ezoforum.pl/showthread.php?t=12719


Temat: Raczej teoretyczne nt kondensatorów
wiem dlaczego tak jest a nie inaczej. Ktoś poleci jakiegoś linka? A po co ci link ? Toz to podrecznikowe zadanie z praw zachowania ladunku i rozplywu. Ladunki poczatkowe, przeplyw do...
Źródło: forum.ocm.pl/showthread.php?t=74335


Temat: Natężenie pola w kuli i powłoce sferycznej
no tak, ładunek gromadzi się chyba na powierzchni zewnętrznej kuli i powierzchni wewnętrznej sfery, bo ładunki różnoimienne to się przyciągają. A jakby był + na sferze to by się gromadził na...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=14035


Temat: natężenie pola elektrostatycznego
a to x od którego ładunku ? pewnie przy tym nawiasie (x-d)^2 liczą E=0 "na zewnątrz" ładunków , ale na jej osi (jakbyś mogła napisać treść tego zadania albo konkretnie jaki ładunek jest większy czy są różnoimienne itp.
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=21327


Temat: [ Średnia] Praca rozsunięcia 2 naelektryzowanych kul
Maclor, znak minus przed E, dlatego bo róznoimienne te ładunki? Traktujesz pozniej ich iloczyn jako dodatni? Czy w ogóle energia układu dwóch ładunków może być ujemna?
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=2656


Temat: wyznaczanie potencjału i natężenia między dwoma ładunkami
1] LADUNKI JEDNOIMIENNE gdzie d- odległość między ładunkami W którym punkcie E=0 ? Skoro to są ładunki jednoimienne to po umieszczeniu ładunku próbnego (dodatniego) w środku pomiędzy nimi <- - umożliwi uzyskanie E=0, więc: i wychodzą dwa rozwiązania: czyli E=0 w odległości 0,07 na prawo od ładunku a co oznacza drugie rozwiązanie, które jest ujemne W którym punkcie V=0? Czy tutaj postępujemy analogicznie, tylko wykorzystując wzór na potencjał? czyli: wyszło czyli V=0 w odległości 0,028m od ładunku 2] LADUNKI ROZNOIMIENNE A gdyby była sytuacja taka, że: to chcąc uzyskać E=0 umieściłabym ładunek próbny po prawej stronie od ładunku -Q, bo 4Q jest większe od -Q, więc odległość między 4Q, a ładunkiem próbnym musi być dużo większa niż w przypadku -Q. (zwróciłam uwagę na mianownik we wzorze na E) wiec najwieksze prawdopodobienstwo uzyskania E=0 jest właśnie w tamtym punkcie. x-odległość ładunku 4Q od ładunku próbnego d- odległośc między ładunkiem 4Q a -Q 4Q ----- -Q więc oznacza to, że w odległości równej 2d od ładunku 4Q E=0. A co z potencjałem? V=0 ? Wykorzystałabym zależność: Określając potencjał chyba podajemy wartość ładunku ze znakiem, bez wartości bezwzględnej... (zawsze mam tu problem!) wyszło czyli w odległości równej od ładunku Czy tak należy to rozumieć Zależy mi na tym, żeby nie mieć problemów z rozwiązywaniem tego typu zadań, dlatego też proszę...
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=14700


Temat: [ Wyższa] Natężenie pomiędzy ladunkami
A mógłby któś zademonstrować po kolei jak z równania E1=E2 wyznaczyć to x (obojętnie dla jakich ładunków jedno lub różnoimiennych) bo chyba mam potężne braki z matmy:/
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=11148


Temat: [ Średnia] Siła przyciągania się dwóch naładowanych kul
Dwie kule, oddalone od siebie o l=10cm, są naładowane różnoimiennymi ładunkami o wartości q1=q1=40mikroC. Ile wynosi siła, z jaką przicągją się te kule? (Îļ0=8.85*10do potegi-12F/m, Îļ=1)
Źródło: fizyczny.net/viewtopic.php?t=14833


Temat: SPOTKANIE 27 10 2007
przyciagaja sie jak ładunki roznoimienne- tak zapamietuje fizyke, ktorej prawie nie rozumiem
Źródło: promienistaznin.ok1.pl/viewtopic.php?t=39


Temat: KWA(s)
Fundamentalna cecha całej przyrody; przyciganie ładunków różnoimiennych
Źródło: dow.tyria.pl/viewtopic.php?t=681